Changeset - c37383dcfc86
[Not reviewed]
0 1 0
Bradley Kuhn (bkuhn) - 7 years ago 2014-12-09 00:17:28
bkuhn@ebb.org
Add two additional supporters.
1 file changed with 2 insertions and 0 deletions:
0 comments (0 inline, 0 general)
www/conservancy/static/sponsors/index.html
Show inline comments
...
 
@@ -61,12 +61,13 @@ any of its sponsors.</p>
 
 <li>Aleph Objects, Inc.</li>
 
 <li>Russ Allbery</li>
 
 <li>Anonymous (2 people)</li>
 
 <li>Alison Chaiken</li>
 
 <li>Matthew Daniel</li>
 
 <li>Mark Cohen</li>
 
 <li>Michael Dexter</li>
 
 <li>Aurimas Fiseras</li>
 
 <li>Karl Fogel</li>
 
 <li>Richard Fontana</li>
 
 <li>Philippe Gauthier</li>
 
 <li>Scott González</li>
 
 <li>Jared Grubb</li>
...
 
@@ -77,12 +78,13 @@ any of its sponsors.</p>
 
 <li>Ian Kelling</li>
 
 <li>Tom Kent</li>
 
 <li>Cathy Kuhn</li>
 
 <li>Michael Miller</li>
 
 <li>Pariksheet Nanda</li>
 
 <li>Deborah A. Nicholson</li>
 
 <li>Samuel and Cristine Noble</li>
 
 <li>Prabowo Saputro</li>
 
 <li>Christopher Schafer</li>
 
 <li>Richard Schmeidler</li>
 
 <li>Mats Sjöberg</li>
 
 <li>W. John Sullivan</li>
 
 <li>Kat Walsh</li>
0 comments (0 inline, 0 general)