Changeset - 5d91195dbbf7
[Not reviewed]
0 1 0
Bradley Kuhn (bkuhn) - 8 years ago 2014-12-04 23:59:26
bkuhn@ebb.org
Additional supporters.
1 file changed with 7 insertions and 0 deletions:
0 comments (0 inline, 0 general)
www/conservancy/static/sponsors/index.html
Show inline comments
...
 
@@ -61,19 +61,26 @@ any of its sponsors.</p>
 
 <li>Aleph Objects, Inc.</li>
 
 <li>Russ Allbery</li>
 
 <li>Anonymous</li>
 
 <li>Alison Chaiken</li>
 
 <li>Mark Cohen</li>
 
 <li>Karl Fogel</li>
 
 <li>Philippe Gauthier</li>
 
 <li>Scott González</li>
 
 <li>Steven Hamilton</li>
 
 <li>Ian Kelling</li>
 
 <li>Tom Kent</li>
 
 <li>Michael Miller</li>
 
 <li>Pariksheet Nanda</li>
 
 <li>Deborah A. Nicholson</li>
 
 <li>Christopher Schafer</li>
 
 <li>Richard Schmeidler</li>
 
 <li>Mats Sjöberg</li>
 
 <li>W. John Sullivan</li>
 
 <li>Kat Walsh</li>
 
 <li>Christopher Allan Webber</li>
 
 <li>Mark Wielaard</li>
 
 <li>Richard Wheeler</li>
 
 <li>Seymour Zucker</li>
 
 <li>立思科技藝術有限公司</li>
 
</ul>
 

	
0 comments (0 inline, 0 general)