Changeset - 2c22ad9b96b5
[Not reviewed]
0 1 0
Bradley Kuhn (bkuhn) - 8 years ago 2014-12-05 15:11:15
bkuhn@ebb.org
Three additional supporters overnight.
1 file changed with 3 insertions and 0 deletions:
0 comments (0 inline, 0 general)
www/conservancy/static/sponsors/index.html
Show inline comments
...
 
@@ -62,11 +62,14 @@ any of its sponsors.</p>
 
 <li>Russ Allbery</li>
 
 <li>Anonymous</li>
 
 <li>Alison Chaiken</li>
 
 <li>Matthew Daniel</li>
 
 <li>Mark Cohen</li>
 
 <li>Karl Fogel</li>
 
 <li>Philippe Gauthier</li>
 
 <li>Scott González</li>
 
 <li>Jared Grubb</li>
 
 <li>Steven Hamilton</li>
 
 <li>Henrik Ingo</li>
 
 <li>Ian Kelling</li>
 
 <li>Tom Kent</li>
 
 <li>Michael Miller</li>
0 comments (0 inline, 0 general)