{% load compress %} {% load staticfiles %} {% compress css %} {% endcompress %}